Φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κτιρίων, τόσο για δική της εκμετάλλευση όσο και για λογαριασμό πελατών της.

Στην κατοχή της έχει κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, από τον Ελληνικό οργανισμό βιομηχανική ιδιοκτησίας, για σύστημα κίνησης (tracker) διπλού άξονα, για παρακολούθηση της τροχιάς του ηλίου και καλύτερη παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Έργα μας, έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, και σε στέγες κτιρίων στην περιοχή της Λάρισας.

 

κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση