Σκοπός

Η εταιρεία μας ασχολείται:

Με την αγορά, εκμετάλλευση και αξιοποίηση εντός και εκτός σχεδίου οικοπέδων, ακινήτων και οικοδομών με σκοπό την πώληση ή την εκμίσθωση αυτών.

Τη δημιουργία κτιρίων γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών, καταστημάτων supermarket, εκπαιδευτηρίων.

Τη δημιουργία και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, για δική της εκμετάλλευση ή για λογαριασμό πελατών της.

Τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού - συνεργατών προχωρήσαμε στη δημιουργία τμήματος ανακαινίσεων και ανακατασκευών καταστημάτων και κατοικιών.

Δραστηριοποιούμαστε εντατικά στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της περιοχής και στις πέτρινες κατασκευές (ανακαινίσεις σε παλιές οικίες , νέες κατασκευές).

Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ελεγμένων ακινήτων, που μπορούμε σε συνεννόηση και συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο μελλοντικό αγοραστή - ενοικιαστή μας να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε ακίνητο ή κατασκευή σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Με προσεκτικές επιλεγμένες επιλογές και κινήσεις, ακολουθώντας πιστά τις απαιτήσεις και τάσεις της αγοράς, είμαστε σίγουροι πως πετυχαίνουμε για τους εν δυνάμει πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε πραγματικά σωστή τιμή (value for money).